Đào tạo kinh doanh cho Đại lý

ĐÀO TẠO KINH DOANH ONLINE – HÌNH THỨC HỌC: ONLINE QUA VIDEO ĐÀO TẠO
Khoá đào tạo CTV CHI NHÁNH ĐẠI LÝ NHÀ PHÂN PHỐI GIÁM ĐỐC KINH DOANH
Bán hàng trên facebook profile
Bán hàng trên Facebook Fanpage
Bán hàng trên Facebook Group
Bán hàng trên zalo
Quản lý đội nhóm (trello, nhanh.vn)
ĐÀO TẠO KINH DOANH XÂY DƯNG HỆ THỐNG – HÌNH THỨC HỌC: OFFLINE/ONLINE TRỰC TUYẾN
Đào tạo Quy trình 7 bước Raving Fan
Đào tạo Quy trình 7 bước nhâ bản hệ thống
Đào tạo offline toàn hệ thống

Chú ý:

Đối với khoá Đào tạo offline toàn hệ thống cần đảm bảo đủ các yếu tố sau để thực hiện:

  • Điều kiện: Thu hút được > 100 đại lý tham gia (Mỗi đại lý sẽ mang theo 1 người có nhu cầu kinh doanh đi kèm)
  • Nội dung: Công ty sẽ hỗ trợ các đại lý tổ chức offline 3 tháng 1 lần để chia sẻ các kinh nghiệm và kiến thức kinh doanh online nhằm nâng cao doanh số bán hàng của các đại lý.
  • Chuyên gia tư vấn: Công ty sẽ mời chuyên gia tư vấn hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực bán hàng online.