Giới thiệu chung hệ thống

Giám đốc kinh doanh 5 sao Là đối tượng được công ty uỷ quyền cung cấp sản phẩm, có mức giá ưu đãi nhất từ công ty. Tuy nhiên, giám đốc kinh doanh cần tuân thủ các quy định về mua sản phầm, đạt mục tiêu doanh số cũng như đáp ứng được các yêu cầu của công ty.
Nhà phân phối 4 sao Dành cho các đối tượng mới hoặc đã từng làm các cấp đại lý mức dưới, được hưởng mức giá ưu đãi tốt từ công ty hoặc giám đốc kinh doanh, yêu cầu doanh số bán hàng hàng tháng tùy theo yêu cầu.
Đại lý 3 sao Dành cho các đối tượng mới hoặc đã từng làm các cấp đại lý mức dưới, được hưởng mức giá ưu đãi tốt từ công ty hoặc nhà phân phối, giám đốc kinh doanh, yêu cầu doanh số bán hàng hàng tháng tùy theo yêu cầu sẽ thấp hơn so với nhà phân phối.
Chi nhánh 2 sao Dành cho nhóm đối tượng từ CHI NHÁNH hoặc người sử dụng trực tiếp sản phẩm có nhu cầu kinh doanh sản phẩm nhưng có vốn ít. Chi nhánh sẽ được hưởng mức chiết khấu cao hơn CTV, tuy nhiên chi nhánh cũng cần đạt mức doanh số tối thiểu do công ty đề ra.
CTV 1 sao